Project omschrijving

Ontwikkeling nieuw woon- zorgconcept

(De Warme Huizen©)

De Warme Huizen is een nieuw ontwikkeld woon- zorgconcept bestaande uit Huize Herfstzon, Deepshof en Reggeheem. Deze Warme Huizen zijn precies wat de naam zegt – warm en huiselijk. Het uitgangspunt voor dit zorgconcept is: “Wij willen laten zien hoe huiselijk en persoonlijk kleinschalige verpleeghuiszorg kan zijn.”

Ontwikkeling nieuw woon- zorgconcept

(De Warme Huizen©)

De Warme Huizen is een nieuw ontwikkeld woon- zorgconcept bestaande uit Huize Herfstzon, Deepshof en Reggeheem. Deze Warme Huizen zijn precies wat de naam zegt – warm en huiselijk. Het uitgangspunt voor dit zorgconcept is: “Wij willen laten zien hoe huiselijk en persoonlijk kleinschalige verpleeghuiszorg kan zijn.”

Ontwikkeling nieuw woon- zorgconcept

(De Warme Huizen©)

De Warme Huizen is een nieuw ontwikkeld woon- zorgconcept bestaande uit Huize Herfstzon, Deepshof en Reggeheem. Deze Warme Huizen zijn precies wat de naam zegt – warm en huiselijk. Het uitgangspunt voor dit zorgconcept is: “Wij willen laten zien hoe huiselijk en persoonlijk kleinschalige verpleeghuiszorg kan zijn.”

Vraag

Op basis van de fijne samenwerking rondom het cultuur en communicatietraject van Huize Herfstzon nodigde Directeur-bestuurder Angelique Lamme Jobra ook uit om mee te denken in het nieuwe woon-zorgconcept De Warme Huizen.

Vraag was om het concept duidelijk in kaart te brengen en de communicatie vorm te geven. Er werden o.a. brainstormsessies ingezet en uiteindelijk werden De Warme Huizen als unieke woon-zorgvorm gepresenteerd middels een eigen huisstijl, brochures en een warme promotiefilm.

Vraag

Op basis van de fijne samenwerking rondom het cultuur en communicatietraject van Huize Herfstzon nodigde Directeur-bestuurder Angelique Lamme Jobra ook uit om mee te denken in het nieuwe woon-zorgconcept De Warme Huizen.

Vraag was om het concept duidelijk in kaart te brengen en de communicatie vorm te geven. Er werden o.a. brainstormsessies ingezet en uiteindelijk werden De Warme Huizen als unieke woon-zorgvorm gepresenteerd middels een eigen huisstijl, brochures en een warme promotiefilm.

Vraagstelling

Op basis van de fijne samenwerking rondom het cultuur en communicatietraject van Huize Herfstzon nodigde Directeur-bestuurder Angelique Lamme Jobra ook uit om mee te denken in het nieuwe woon-zorgconcept De Warme Huizen.

Vraag was om het concept duidelijk in kaart te brengen en de communicatie vorm te geven. Er werden o.a. brainstormsessies ingezet en uiteindelijk werden De Warme Huizen als unieke woon-zorgvorm gepresenteerd middels een eigen huisstijl, brochures en een warme promotiefilm.

Nieuw ontwikkeld woon- zorgconcept:

Nieuw ontwikkeld woon- zorgconcept:

Nieuw ontwikkeld
woon- zorgconcept:

Echt samen, Thuis!

Echt samen, Thuis!

Echt samen, thuis!

Concept- ontwikkeling

De Warme Huizen heeft vijf kernwaarden: Thuis, Genieten, Eigenwaarde, Dichtbij en Samen sterk. Deze vijf begrippen zijn meegenomen uit het concept van Huize Herfstzon, het eerste Warme Huis. De Vijf waarden staan voor het gedrag van en in de organisatie en kunnen in ieder onderdeel van De Warme Huizen worden teruggevonden. Dit is het fundament van het nieuwe ouderenzorgconcept.

Ook het motto van de organisatie komt voort uit deze waarden en vind je terug in de verschillende communicatiemiddelen, bijvoorbeeld onder het logo. Het motto luidt: Echt samen, thuis.

De Warme Huizen heeft een aantal uitgangspunten die gezamenlijk met Jobra in kaart zijn gebracht. Deze uitgangspunten zijn een belangrijke basis geweest voor het vormgeven van de communicatieve uitingen. Ook de missie van De Warme Huizen kwam zo in beeld: Wij willen laten zien hoe huiselijk en persoonlijk kleinschalige verpleeghuiszorg kan zijn.

Conceptontwikkeling

De Warme Huizen heeft vijf kernwaarden: Thuis, Genieten, Eigenwaarde, Dichtbij en Samen sterk. Deze vijf begrippen zijn meegenomen uit het concept van Huize Herfstzon, het eerste Warme Huis. De Vijf waarden staan voor het gedrag van en in de organisatie en kunnen in ieder onderdeel van De Warme Huizen worden teruggevonden. Dit is het fundament van het nieuwe ouderenzorgconcept. Ook het motto van de organisatie komt voort uit deze waarden en vind je terug in de verschillende communicatiemiddelen, bijvoorbeeld onder het logo. Het motto luidt: Echt samen, thuis.

Conceptontwikkeling

De Warme Huizen heeft vijf kernwaarden: Thuis, Genieten, Eigenwaarde, Dichtbij en Samen sterk. Deze vijf begrippen zijn meegenomen uit het concept van Huize Herfstzon, het eerste Warme Huis. De Vijf waarden staan voor het gedrag van en in de organisatie en kunnen in ieder onderdeel van De Warme Huizen worden teruggevonden. Dit is het fundament van het nieuwe ouderenzorgconcept. Ook het motto van de organisatie komt voort uit deze waarden en vind je terug in de verschillende communicatiemiddelen, bijvoorbeeld onder het logo. Het motto luidt: Echt samen, thuis.

De Warme Huizen heeft een aantal uitgangspunten die gezamenlijk met Jobra in kaart zijn gebracht. Deze uitgangspunten zijn een belangrijke basis geweest voor het vormgeven van de communicatieve uitingen. Ook de missie van De Warme Huizen kwam zo in beeld: Wij willen laten zien hoe huiselijk en persoonlijk kleinschalige verpleeghuiszorg kan zijn.

De Warme Huizen heeft een aantal uitgangspunten die gezamenlijk met Jobra in kaart zijn gebracht. Deze uitgangspunten zijn een belangrijke basis geweest voor het vormgeven van de communicatieve uitingen. Ook de missie van De Warme Huizen kwam zo in beeld: Wij willen laten zien hoe huiselijk en persoonlijk kleinschalige verpleeghuiszorg kan zijn.

 • Een huiselijk Warm Huis

 • Lekker warm eten van de eigen kok

 • Een vast aanspreekpunt in ieder Warm Huis

 • Warme gemoedelijke manier van omgaan

 • Onze mensen verstaan hun vak
 • Warm contact met de omgeving

 • Een huiselijk Warm Huis

 • Lekker warm eten van de eigen kok

 • Een vast aanspreekpunt in ieder Warm Huis

 • Warme gemoedelijke manier van omgaan

 • Onze mensen verstaan hun vak
 • Warm contact met de omgeving

 • Een huiselijk Warm Huis

 • Lekker warm eten van de eigen kok

 • Een vast aanspreekpunt in ieder Warm Huis

 • Warme gemoedelijke manier van omgaan

 • Onze mensen verstaan hun vak
 • Warm contact met de omgeving

Logo en Huisstijl

Vanuit de kernwaarden, visie en missie van De Warme Huizen is Jobra doorgegaan met het ontwikkelen van het bijbehorende logo en de nieuwe huisstijl. De nieuwe brochure voor De Warme Huizen is een allesomvattend geheel geworden waarin volgens de communicatiedoelstelling duidelijk naar voren komt hoe huiselijk en persoonlijk kleinschalige verpleeghuiszorg kan zijn.


Logo en Huisstijl

Vanuit de kernwaarden, visie en missie van De Warme Huizen is Jobra doorgegaan met het ontwikkelen van het bijbehorende logo en de nieuwe huisstijl. De nieuwe brochure voor De Warme Huizen is een allesomvattend geheel geworden waarin volgens de communicatiedoelstelling duidelijk naar voren komt hoe huiselijk en persoonlijk kleinschalige verpleeghuiszorg kan zijn.


Logo en Huisstijl

Vanuit de kernwaarden, visie en missie van De Warme Huizen is Jobra doorgegaan met het ontwikkelen van het bijbehorende logo en de nieuwe huisstijl. De nieuwe brochure voor De Warme Huizen is een allesomvattend geheel geworden waarin volgens de communicatiedoelstelling duidelijk naar voren komt hoe huiselijk en persoonlijk kleinschalige verpleeghuiszorg kan zijn.


Promotiefilm

Promotiefilm

Promotiefilm