Project omschrijving

Herfstzon

Woon- en zorgcentrum Herfstzon in Goor is een kleinschalige zorgorganisatie die een warm huis biedt aan ouderen om in te wonen en te leven, met kwalitatieve- en multidisciplinaire zorg dichtbij. Maar Herfstzon wil meer zijn: in een samenleving waarin het van oudsher draait om noaberschap en echte verbondenheid tussen burgers wil Herfstzon het middelpunt zijn.

Vanuit haar zorg voor de (kwetsbare) ouderen wil Herfstzon de verbinding met oud en jong aangaan om zo een zichtbare en voelbare levensader in de wijde omgeving te worden. Jobra is gevraagd om dit strategietraject te begeleiden.

Betekenis ontdekken

Het strategietraject van Herfstzon is gericht op het ontdekken en vormgeven van de betekenis van de organisatie. Met een grote groep zeer betrokken mensen hebben twee workshops plaatsgevonden. Aan de hand van de workshop Songs2Values© zijn nieuwe kernwaarden tot stand gekomen: samen sterk, thuis, genieten, dichtbij en eigenwaarde. Elke kernwaarde heeft een pakkende beschrijving gekregen waarmee duidelijk wordt hoe Herfstzon deze uitdraagt.

In de vervolgworkshop is ingegaan op hoe Herfstzon zich meer naar buiten toe kan profileren om de gewenste verbinding met de samenleving tot bloei te laten komen.

Door de organisatie gedragen cultuurtraject

Een sterk mensenmerk

v/h

Herfstzon

Woon- en zorgcentrum Herfstzon in Goor is een kleinschalige zorgorganisatie die een warm huis biedt aan ouderen om in te wonen en te leven, met kwalitatieve- en multidisciplinaire zorg dichtbij. Maar Herfstzon wil meer zijn: in een samenleving waarin het van oudsher draait om noaberschap en echte verbondenheid tussen burgers wil Herfstzon het middelpunt zijn.

Vanuit haar zorg voor de (kwetsbare) ouderen wil Herfstzon de verbinding met oud en jong aangaan om zo een zichtbare en voelbare levensader in de wijde omgeving te worden. Jobra is gevraagd om dit strategietraject te begeleiden.

Herfstzon

Woon- en zorgcentrum Herfstzon in Goor is een kleinschalige zorgorganisatie die een warm huis biedt aan ouderen om in te wonen en te leven, met kwalitatieve- en multidisciplinaire zorg dichtbij. Maar Herfstzon wil meer zijn: in een samenleving waarin het van oudsher draait om noaberschap en echte verbondenheid tussen burgers wil Herfstzon het middelpunt zijn.

Betekenis ontdekken

Het strategietraject van Herfstzon is gericht op het ontdekken en vormgeven van de betekenis van de organisatie. Met een grote groep zeer betrokken mensen hebben twee workshops plaatsgevonden. Aan de hand van de workshop Songs2Values© zijn nieuwe kernwaarden tot stand gekomen: samen sterk, thuis, genieten, dichtbij en eigenwaarde. Elke kernwaarde heeft een pakkende beschrijving gekregen waarmee duidelijk wordt hoe Herfstzon deze uitdraagt.

In de vervolgworkshop is ingegaan op hoe Herfstzon zich meer naar buiten toe kan profileren om de gewenste verbinding met de samenleving tot bloei te laten komen.

Vraagstelling

Begeleiding van een strategietraject waarbij Herfstzon vanuit haar zorg voor de (kwetsbare) ouderen de verbinding met oud en jong aangaat om zo een zichtbare en voelbare levensader in de wijde omgeving te worden.

Het strategietraject van Herfstzon is gericht op het ontdekken en vormgeven van de betekenis van de organisatie. Met een grote groep zeer betrokken mensen hebben twee workshops plaatsgevonden. Aan de hand van de workshop Songs2Values© zijn nieuwe kernwaarden tot stand gekomen: samen sterk, thuis, genieten, dichtbij en eigenwaarde. Elke kernwaarde heeft een pakkende beschrijving gekregen waarmee duidelijk wordt hoe Herfstzon deze uitdraagt.

In de vervolgworkshop is ingegaan op hoe Herfstzon zich meer naar buiten toe kan profileren om de gewenste verbinding met de samenleving tot bloei te laten komen.

Door de organisatie gedragen cultuurtraject

Een sterk mensenmerk

v/h

Door de organisatie gedragen cultuurtraject

Een sterk mensenmerk

v/h

Echt samen, thuis!

Echt samen, Thuis!

Echt samen, Thuis!

Missie, visie en motto

Aan de hand van de centrale vraag ‘Zou het niet geweldig zijn als Herfstzon meer verbonden raakt met de samenleving en met organisaties en ondernemingen die vanuit dezelfde overtuiging de maatschappij een warm hart toedragen’ heeft een interactieve workshop plaatsgevonden met een grote groep mensen van binnen en buiten de organisatie.

Hieruit is naar voren gekomen dat bij Herfstzon ouderen en mensen met een chronische ziekte, samen met hun familie, centraal staan, met hun eigen verantwoordelijkheid en regie. Samen kan je sterk zijn. De missie luidt dan ook: Wij willen laten zien hoe je samen sterk kunt zijn in de ouderenzorg. De nieuwe visie reflecteert dat ook: kleinschalig wonen in een huislijke omgeving met aandacht, goede zorg en service. Het bijpassende motto van Herfstzon is Echt samen, thuis! Ook heeft de workshop een lijst met mogelijkheden en actiepunten opgeleverd, waar Herfstzon mee aan de slag gaat.

Missie, visie en motto

Aan de hand van de centrale vraag ‘Zou het niet geweldig zijn als Herfstzon meer verbonden raakt met de samenleving en met organisaties en ondernemingen die vanuit dezelfde overtuiging de maatschappij een warm hart toedragen’ heeft een interactieve workshop plaatsgevonden met een grote groep mensen van binnen en buiten de organisatie.

Hieruit is naar voren gekomen dat bij Herfstzon ouderen en mensen met een chronische ziekte, samen met hun familie, centraal staan, met hun eigen verantwoordelijkheid en regie. Samen kan je sterk zijn. De missie luidt dan ook: Wij willen laten zien hoe we samen sterk kunnen zijn in de kleinschalige zorg voor ouderen en langdurig zieken. De nieuwe visie reflecteert dat ook: kleinschalig wonen in een huislijke omgeving met aandacht, goede zorg en service. Het bijpassende motto van Herfstzon is Echt samen, thuis! Ook heeft de workshop een lijst met mogelijkheden en actiepunten opgeleverd, waar Herfstzon mee aan de slag gaat.

Missie, visie en motto

Aan de hand van de centrale vraag ‘Zou het niet geweldig zijn als Herfstzon meer verbonden raakt met de samenleving en met organisaties en ondernemingen die vanuit dezelfde overtuiging de maatschappij een warm hart toedragen’ heeft een interactieve workshop plaatsgevonden met een grote groep mensen van binnen en buiten de organisatie.

Hieruit is naar voren gekomen dat bij Herfstzon ouderen en mensen met een chronische ziekte, samen met hun familie, centraal staan, met hun eigen verantwoordelijkheid en regie. Samen kan je sterk zijn. De missie luidt dan ook: Wij willen laten zien hoe we samen sterk kunnen zijn in de kleinschalige zorg voor ouderen en langdurig zieken. De nieuwe visie reflecteert dat ook: kleinschalig wonen in een huislijke omgeving met aandacht, goede zorg en service. Het bijpassende motto van Herfstzon is Echt samen, thuis! Ook heeft de workshop een lijst met mogelijkheden en actiepunten opgeleverd, waar Herfstzon mee aan de slag gaat.

Impact vergroten

In navolging van de workshops, waarin kernwaarden, missie, visie en motto opnieuw ontdekt zijn, heeft ook de website een complete make-over ondergaan en wordt er gewerkt aan aanpassingen van het logo. De website past nu goed bij het ‘vernieuwde’ Herfstzon. Hiervoor is prachtige fotografie gebruikt, welke ervoor zorgt dat de impact van de kern wie Herfstzon is en waar zij voor staat, nog groter is.

Neem een kijkje op de site ↓

Impact vergroten

In navolging van de workshops, waarin kernwaarden, missie, visie en motto opnieuw ontdekt zijn, heeft ook de website een complete make-over ondergaan en wordt er gewerkt aan aanpassingen van het logo. De website past nu goed bij het ‘vernieuwde’ Herfstzon. Hiervoor is prachtige fotografie gebruikt, welke ervoor zorgt dat de impact van de kern wie Herfstzon is en waar zij voor staat, nog groter is.

Neem een kijkje op de site ↓

Impact vergroten

In navolging van de workshops, waarin kernwaarden, missie, visie en motto opnieuw ontdekt zijn, heeft ook de website een complete make-over ondergaan en is het logo aangepast. De website past nu goed bij het ‘vernieuwde’ Herfstzon. Hiervoor is prachtige fotografie gebruikt, welke ervoor zorgt dat de impact van de kern wie Herfstzon is en waar zij voor staat, nog groter is.

Neem een kijkje op de site ↓