LeiderschapLeiderschap wordt vaak toegeschreven aan één enkele persoon. We kennen ze wel die sterke leiders zoals Martin Luther King, Nelson Mandela, JF Kennedy, de Dalai Lama. De leiders die het verschil in de wereld maakten. Toch is het beeld dat we bij deze leiders hebben vaak erg persoonlijk. Een eendimensionaal plaatje van kracht, onwrikbaarheid en rechtvaardigheid. Een leider die met zijn/haar charismatische uitstraling zorgt voor de beste koers voor zijn/haar mensen. Kijk je beter naar deze leiders, lees je hun biografieën, dan zie je dat er zich achter deze “leiders” een hele wereld van ondersteunende leiders schuil houdt.

De leiders die wij zien en horen zijn enkel de vertolkers van een visie, idealisme en een doel van een grote groep mensen. De beste leiders werken dus als teams waarin in situaties de kennis en kunde samengebundeld wordt en verkondigd wordt door degene die daar op dat moment in z’n kracht staat. Gedeeld leiderschap dus. Zo had Nelson Mandela dagelijks overleg met de verscheidene stamhoofden. We lezen in zijn boek “De lange weg naar de vrijheid” dat hij eerst tijdens en later ook na zijn gevangenschap op Robbeneiland continu samen optrok. In de documentaire “The Final Year” zien we dat de belangrijkste adviseur van Barack Obama op internationaal gebied Samantha Power was en in het boek van Desmund Tutu en de Dalai Lama “Het boek van vreugde” lees je dat veel belangrijke wapenfeiten van beide leiders in samenwerking met elkaar plaatsvonden.

Kortom al deze leiders begrijpen dat leiderschap niet gaat over absolute macht en/of kennis gekoppeld aan één persoon maar dat het gaat over een teamprestatie waarbij de juiste mensen op het juiste moment aan zet komen. Simon Sinek (the Golden Circle) zei het onlangs nog zo mooi “a community is a group of people who agree to grow together”. Met andere woorden kan leiderschap gedeeld worden met een team, groep, alle wijkbewoners, alle personeelsleden, alle inwoners van een land. Je zou kunnen zeggen dat hoe meer een leider in staat is zijn leiderschap te delen hoe succesvoller hij in zijn uitvoering en zijn groei kan zijn.

Ben jij benieuwd hoe je leiderschap en draagvlak kan vertalen naar een praktische oplossing binnen jouw organisatie?Jobra helpt opdrachtgevers:

  • hun betekenis te ontdekken en zichtbaar maken;

  • zichzelf strategisch te versterken;

  • zich te verbinden met de samenleving;

  • de organisatie (opnieuw) op de kaart zetten.


benieuwd waar wij jou mee kunnen helpen? Neem contact op