Project omschrijving

Tafel van Marcelis

Sociale Cohesie

De Posten, een centrum voor ouderenzorg in Enschede Zuid, staat in 2015 aan de vooravond van grote veranderingen. Het gebouw is aan vernieuwing toe en onder andere door wijzigingen in de wetgeving ontstaan er mogelijkheden om de Posten een integraal onderdeel van de wijk te maken.

Vraagstelling

Bestuurder van de Posten, Willem Marcelis, wil een veranderproces in gang zetten, waarbij Jobra de taak heeft dit te begeleiden.

Helaas kan Willem Marcelis dit proces zelf niet tot het einde begeleiden. Door ziekte getroffen komt hij op 4 oktober 2016 te overlijden. Zijn visie is echter mede door Jobra vastgelegd in een prachtig gedachtegoed, dat bewaakt wordt door een groep van circa 80 Fakkeldragers: betrokken mensen van binnen en buiten de organisatie en de wijk.

Tafel van Marcelis

Sociale Cohesie

De Posten, een centrum voor ouderenzorg in Enschede Zuid, staat in 2015 aan de vooravond van grote veranderingen. Het gebouw is aan vernieuwing toe en onder andere door wijzigingen in de wetgeving ontstaan er mogelijkheden om de Posten een integraal onderdeel van de wijk te maken. Haar bestuurder, Willem Marcelis, wil een veranderproces wordt in gang gezet, waarbij Jobra de taak heeft dit te begeleiden.

Helaas kan Willem Marcelis dit proces zelf niet tot het einde begeleiden. Door ziekte getroffen komt hij op 4 oktober 2016 te overlijden. Zijn visie is echter mede door Jobra vastgelegd in een prachtig gedachtegoed, dat bewaakt wordt een groep van circa 80 Fakkeldragers: betrokken mensen van binnen en buiten de organisatie en de wijk.

Tafel van Marcelis

Sociale Cohesie

De Posten, een centrum voor ouderenzorg in Enschede Zuid, staat in 2015 aan de vooravond van grote veranderingen. Het gebouw is aan vernieuwing toe en onder andere door wijzigingen in de wetgeving ontstaan er mogelijkheden om de Posten een integraal onderdeel van de wijk te maken. Haar bestuurder, Willem Marcelis, wil een veranderproces wordt in gang gezet, waarbij Jobra de taak heeft dit te begeleiden.

Helaas kan Willem Marcelis dit proces zelf niet tot het einde begeleiden. Door ziekte getroffen komt hij op 4 oktober 2016 te overlijden. Zijn visie is echter mede door Jobra vastgelegd in een prachtig gedachtegoed, dat bewaakt wordt een groep van circa 80 Fakkeldragers: betrokken mensen van binnen en buiten de organisatie en de wijk.

Stichting Tafel van Marcelis

Wethouders nemen het initiatief om het gedachtegoed van Willem Marcelis te behouden voor Enschede en dan met name in de wijk Wesselerbrink. Zij doen dat in de vorm van een fysieke Tafel van Marcelis met daarboven een lamp – het licht – gesponsord door de twee basisscholen in de wijk, gelegen nabij de Posten. Ook wordt – mede door aanjagen van Jobra – de stichting Tafel van Marcelis opgericht, die synoniem staat voor alle activiteiten in de wijk die gericht zijn op verbinding. De belangrijkste thema’s voor de stichting zijn:

Het bestuur van de stichting werkt samen met Fakkeldragers en de Voorbereidingsgroep met een regisseur (John Overmeer) aan het aanjagen en faciliteren van allerlei initiatieven vanuit de vier thema’s, gericht op verbinding. De Tafel van Marcelis houdt regelmatig bijeenkomsten met alle betrokkenen zoals wijkbewoners, wijkagenten, winkeliers, senioren en met mensen afkomstig van gemeente, welzijns- en zorgorganisaties en het bedrijfsleven waarbij input en inspiratie opgehaald wordt en activiteiten en resultaten gedeeld worden.

Stichting Tafel van Marcelis

Wethouders nemen het initiatief om het gedachtegoed van Willem Marcelis te behouden voor Enschede en dan met name in de wijk Wesselerbrink. Zij doen dat in de vorm van een fysieke Tafel van Marcelis met daarboven een lamp – het licht – gesponsord door de twee basisscholen in de wijk, gelegen nabij de Posten. Ook wordt – mede door aanjagen van Jobra – de stichting Tafel van Marcelis opgericht, die synoniem staat voor alle activiteiten in de wijk die gericht zijn op verbinding. De belangrijkste thema’s voor de stichting zijn:

Stichting Tafel van Marcelis

Wethouders nemen het initiatief om het gedachtegoed van Willem Marcelis te behouden voor Enschede en dan met name in de wijk Wesselerbrink. Zij doen dat in de vorm van een fysieke Tafel van Marcelis met daarboven een lamp – het licht – gesponsord door de twee basisscholen in de wijk, gelegen nabij de Posten. Ook wordt – mede door aanjagen van Jobra – de stichting Tafel van Marcelis opgericht, die synoniem staat voor alle activiteiten in de wijk die gericht zijn op verbinding. De belangrijkste thema’s voor de stichting zijn:

Het bestuur van de stichting werkt samen met Fakkeldragers en de Voorbereidingsgroep met een regisseur (John Overmeer) aan het aanjagen en faciliteren van allerlei initiatieven vanuit de vier thema’s, gericht op verbinding. De Tafel van Marcelis houdt regelmatig bijeenkomsten met alle betrokkenen zoals wijkbewoners, wijkagenten, winkeliers, senioren en met mensen afkomstig van gemeente, welzijns- en zorgorganisaties en het bedrijfsleven waarbij input en inspiratie opgehaald wordt en activiteiten en resultaten gedeeld worden.

Het bestuur van de stichting werkt samen met de Fakkeldragers, de Voorbereidingsgroep en met een regisseur (John Overmeer) aan het aanjagen en faciliteren van allerlei initiatieven vanuit de vier thema’s, gericht op verbinding. De Tafel van Marcelis houdt regelmatig bijeenkomsten met alle betrokkenen zoals wijkbewoners, wijkagenten, winkeliers, senioren en met mensen afkomstig van gemeente, welzijns- en zorgorganisaties en het bedrijfsleven waarbij input en inspiratie opgehaald wordt en activiteiten en resultaten gedeeld worden.

“De wijk is eigenaar van de Posten en dat is zichtbaar in alles” – Willem Marcelis

De wijk is eigenaar van de Posten en dat is zichtbaar in alles”

Willem Marcelis

“De wijk is eigenaar van de Posten en dat is zichtbaar in alles”

Willem Marcelis

Sociale cohesie versterken

De stichting Tafel van Marcelis streeft ernaar de sociale samenhang in de wijk te verhogen. Haar doelen zijn:

Sociale cohesie versterken

De stichting Tafel van Marcelis streeft ernaar de sociale samenhang in de wijk te verhogen. Haar doelen zijn:

Sociale cohesie versterken

De stichting Tafel van Marcelis streeft ernaar de sociale samenhang in de wijk te verhogen. Haar doelen zijn:

 • De Posten is van de wijk en dat is zichtbaar in alles

 • Het is van belang dat de wijkbewoners steeds meer betekenis voor de Posten krijgen en de Posten steeds meer betekenis voor de wijkbewoners krijgt

 • De Tafel van Marcelis wil mensen verbinden met elkaar, met de Posten en met de wijk en streeft naar het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer zodat mensen meedoen aan (door anderen en henzelf) georganiseerde activiteiten voor ontmoeting, ontspanning en ontplooiing

 • Verhogen van de maatschappelijke inzet, hetgeen betekent dat mensen zich actief inzetten voor hun sociale omgeving

 • Bijdragen aan sociale samenhang in de wijk, dit staat voor realisatie van een veilig sociaal maatschappelijk klimaat en leefbaarheid in de wijk

 • De Posten is van de wijk en dat is zichtbaar in alles

 • Het is van belang dat de wijkbewoners steeds meer betekenis voor de Posten krijgen en de Posten steeds meer betekenis voor de wijkbewoners krijgt

 • De Tafel van Marcelis wil mensen verbinden met elkaar, met de Posten en met de wijk en streeft naar het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer zodat mensen meedoen aan (door anderen en henzelf) georganiseerde activiteiten voor ontmoeting, ontspanning en ontplooiing

 • Verhogen van de maatschappelijke inzet, hetgeen betekent dat mensen zich actief inzetten voor hun sociale omgeving

 • Bijdragen aan sociale samenhang in de wijk, dit staat voor realisatie van een veilig sociaal maatschappelijk klimaat en leefbaarheid in de wijk

 • De Posten is van de wijk en dat is zichtbaar in alles

 • Het is van belang dat de wijkbewoners steeds meer betekenis voor de Posten krijgen en de Posten steeds meer betekenis voor de wijkbewoners krijgt

 • De Tafel van Marcelis wil mensen verbinden met elkaar, met de Posten en met de wijk en streeft naar het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer zodat mensen meedoen aan (door anderen en henzelf) georganiseerde activiteiten voor ontmoeting, ontspanning en ontplooiing

 • Verhogen van de maatschappelijke inzet, hetgeen betekent dat mensen zich actief inzetten voor hun sociale omgeving

 • Bijdragen aan sociale samenhang in de wijk, dit staat voor realisatie van een veilig sociaal maatschappelijk klimaat en leefbaarheid in de wijk

Initiatieven van en voor de wijk

Een van de initiatieven die de Tafel van Marcelis ondersteunt is het Feest van Verbinding, waarvan op 20 mei 2017 de eerste editie heeft plaatsgevonden. Dit grote ‘wijkfeest’ is mede mogelijk gemaakt door zo’n 40 enthousiaste wijkbewoners, die samen een scala aan activiteiten, gezelligheid en lekker eten georganiseerd hebben op diverse plekken in de wijk.

Initiatieven van en voor de wijk

Een van de initiatieven die de Tafel van Marcelis ondersteunt is het Feest van Verbinding, waarvan op 20 mei 2017 de eerste editie heeft plaatsgevonden. Dit grote ‘wijkfeest’ is mede mogelijk gemaakt door zo’n 40 enthousiaste wijkbewoners, die samen een scala aan activiteiten, gezelligheid en lekker eten georganiseerd hebben op diverse plekken in de wijk.

Initiatieven van en voor de wijk

Een van de initiatieven die de Tafel van Marcelis ondersteunt is het Feest van Verbinding, waarvan op 20 mei 2017 de eerste editie heeft plaatsgevonden. Dit grote ‘wijkfeest’ is mede mogelijk gemaakt door zo’n 40 enthousiaste wijkbewoners, die samen een scala aan activiteiten, gezelligheid en lekker eten georganiseerd hebben op diverse plekken in de wijk.

Daarnaast hebben in de afgelopen tijd al verschillende initiatieven tot mooie resultaten geleid. Een greep hieruit: omdraaien en bijplaatsen van bankjes in het groen voor de Posten, voetbalcursus van FC Twente Scoren in de wijk met afsluitend groot diner gemaakt door de deelnemende kinderen van CBS Mecklenburg en OBS de Broekheurne voor hun ouders in samenwerking met de keukenbrigade van de Posten, de Goede Doelen-actie van leerlingen van Bonhoeffer College Geessinkweg waarbij veertig bewoners van Erve Leppink zijn opgehaald en naar school gebracht voor allerlei activiteiten en spelletjes, uitwisseling tussen CBS Mecklenburg en de Posten tijdens de Kinderboekenweek en spreekuren van wethouder Jurgen van Houdt voor bewoners aan de Tafel van Marcelis.

Daarnaast hebben in de afgelopen tijd al verschillende initiatieven tot mooie resultaten geleid. Een greep hieruit: omdraaien en bijplaatsen van bankjes in het groen voor de Posten, voetbalcursus van FC Twente Scoren in de wijk met afsluitend groot diner gemaakt door de deelnemende kinderen van CBS Mecklenburg en OBS de Broekheurne voor hun ouders in samenwerking met de keukenbrigade van de Posten, de Goede Doelen-actie van leerlingen van Bonhoeffer College Geessinkweg waarbij veertig bewoners van Erve Leppink zijn opgehaald en naar school gebracht voor allerlei activiteiten en spelletjes, uitwisseling tussen CBS Mecklenburg en de Posten tijdens de Kinderboekenweek en spreekuren van wethouder Jurgen van Houdt voor bewoners aan de Tafel van Marcelis.

Daarnaast hebben in de afgelopen tijd al verschillende initiatieven tot mooie resultaten geleid. Een greep hieruit: omdraaien en bijplaatsen van bankjes in het groen voor de Posten, voetbalcursus van FC Twente Scoren in de wijk met afsluitend groot diner gemaakt door de deelnemende kinderen van CBS Mecklenburg en OBS de Broekheurne voor hun ouders in samenwerking met de keukenbrigade van de Posten, de Goede Doelen-actie van leerlingen van Bonhoeffer College Geessinkweg waarbij veertig bewoners van Erve Leppink zijn opgehaald en naar school gebracht voor allerlei activiteiten en spelletjes, uitwisseling tussen CBS Mecklenburg en de Posten tijdens de Kinderboekenweek en spreekuren van wethouder Jurgen van Houdt voor bewoners aan de Tafel van Marcelis.

Dichterbij

De Tafel van Marcelis is onder begeleiding van haar regisseur betrokken geweest bij de organisatie van het debat ‘Dichterbij’. Dit debat over zorg voor ouderen heeft op 19 oktober 2017 plaatsgevonden bij Pakhuis Oost (met Newsroom, EnschedeFM, TC Tubantia) in Enschede. Een krachtig forum van experts, bestaande uit Carin Gaemers (zorgmanifest), Roel Steenbeek (Woonzorg Nederland), Jan Megens (Menzis), Rick Hogenboom (dePosten) en Jurgen van Houdt (Gemeente Enschede) heeft in een interactieve sessie met een zaal vol betrokkenen gedebatteerd over de toekomst van zorg voor onze ouderen.

Voorafgaande aan het debat is de Tafel van Marcelis nog verrast met een eervolle vermelding voor de Human Included-prijs 2017 van het Humanistisch Verbond.

Dichterbij

De Tafel van Marcelis is onder begeleiding van haar regisseur betrokken geweest bij de organisatie van het debat ‘Dichterbij’. Dit debat over zorg voor ouderen heeft op 19 oktober 2017 plaatsgevonden bij Pakhuis Oost (met Newsroom, EnschedeFM, TC Tubantia) in Enschede. Een krachtig forum van experts, bestaande uit Carin Gaemers (zorgmanifest), Roel Steenbeek (Woonzorg Nederland), Jan Megens (Menzis), Rick Hogenboom (dePosten) en Jurgen van Houdt (Gemeente Enschede) heeft in een interactieve sessie met een zaal vol betrokkenen gedebatteerd over de toekomst van zorg voor onze ouderen.

Voorafgaande aan het debat is de Tafel van Marcelis nog verrast met een eervolle vermelding voor de Human Included-prijs 2017 van het Humanistisch Verbond.

Dichterbij

De Tafel van Marcelis is onder begeleiding van haar regisseur betrokken geweest bij de organisatie van het debat ‘Dichterbij’. Dit debat over zorg voor ouderen heeft op 19 oktober 2017 plaatsgevonden bij Pakhuis Oost (met Newsroom, EnschedeFM, TC Tubantia) in Enschede. Een krachtig forum van experts, bestaande uit Carin Gaemers (zorgmanifest), Roel Steenbeek (Woonzorg Nederland), Jan Megens (Menzis), Rick Hogenboom (dePosten) en Jurgen van Houdt (Gemeente Enschede) heeft in een interactieve sessie met een zaal vol betrokkenen gedebatteerd over de toekomst van zorg voor onze ouderen.

Voorafgaande aan het debat is de Tafel van Marcelis nog verrast met een eervolle vermelding voor de Human Included-prijs 2017 van het Humanistisch Verbond.

Nominatie ‘meer dan handen’

Op 7 december 2017 vond de ‘Dag van de Vrijwilliger’ plaats. Tijdens het lokale evenement van Gemeente Enschede en M-Pact zijn de nominaties bekend gemaakt voor de ‘Meer dan Handen’-vrijwilligersprijzen, waarmee lokale en landelijke organisaties en bijzondere vrijwilligers extra uitgelicht. De Tafel van Marcelis is één van de trotse genomineerden in de categorie ‘Lokale organisaties’.

Nominatie ‘meer dan handen’

Op 7 december 2017 vond de ‘Dag van de Vrijwilliger’ plaats. Tijdens het lokale evenement van Gemeente Enschede en M-Pact zijn de nominaties bekend gemaakt voor de ‘Meer dan Handen’-vrijwilligersprijzen, waarmee lokale en landelijke organisaties en bijzondere vrijwilligers extra uitgelicht. De Tafel van Marcelis is één van de trotse genomineerden in de categorie ‘Lokale organisaties’.

Nominatie ‘meer dan handen’

Op 7 december 2017 vond de ‘Dag van de Vrijwilliger’ plaats. Tijdens het lokale evenement van Gemeente Enschede en M-Pact zijn de nominaties bekend gemaakt voor de ‘Meer dan Handen’-vrijwilligersprijzen, waarmee lokale en landelijke organisaties en bijzondere vrijwilligers extra uitgelicht. De Tafel van Marcelis is één van de trotse genomineerden in de categorie ‘Lokale organisaties’.