Project omschrijving

Tafel van Goor

De Tafel van Goor is een tafelnetwerk waar steeds meer professionele en vrijwilligersorganisaties uit Goor zich vanaf mei 2018 bij aangesloten hebben onder regie van Jobra.

De doelstelling die zij met elkaar nastreven is dat niemand vergeten wordt bij alle activiteiten die zij voor jong en oud onafhankelijk van elkaar door de jaren heen ontwikkelen en organiseren in de gemeente Hof van Twente.

Tafel van Goor

De Tafel van Goor is een tafelnetwerk waar steeds meer professionele en vrijwilligersorganisaties uit Goor zich vanaf mei 2018 bij aangesloten hebben onder regie van Jobra.

De doelstelling die zij met elkaar nastreven is dat niemand vergeten wordt bij alle activiteiten die zij voor jong en oud onafhankelijk van elkaar door de jaren heen ontwikkelen en organiseren in de gemeente Hof van Twente.

Tafel van Goor

De Tafel van Goor is een tafelnetwerk waar steeds meer professionele en vrijwilligersorganisaties uit Goor zich vanaf mei 2018 bij aangesloten hebben onder regie van Jobra.

De doelstelling die zij met elkaar nastreven is dat niemand vergeten wordt bij alle activiteiten die zij voor jong en oud onafhankelijk van elkaar door de jaren heen ontwikkelen en organiseren in de gemeente Hof van Twente.

Vraag

De gemeente Hof van Twente wil de wensen en behoeften van alle inwoners van Goor, ook de meest kwetsbaren, in beeld krijgen. Daarom heeft de gemeente Hof van Twente aan Jobra gevraagd verschillende organisaties uit het maatschappelijk domein met elkaar te verbinden.

Zo is de tafel van Goor ontstaan met als deelnemende organisaties Salut, Herfstzon, Waerdenborch, ’t Doesgoor, CarintReggeland, Stichting Franje, Lekker Ett’n, Gemeente Hof van Twente, Viverion, Vluchtelingenwerk Nederland, Hofkerk, Villa Vrijland en de Ouderenbond en als aanjager en regisseur John Overmeer van Jobra.

Dit alles met als doel om de sociale cohesie te vergroten en een vruchtbare bodem te vormen voor mooie verbindende initiatieven nu en in de toekomst.

Aanpak

Iedere maand komt de Tafel van Goor bij elkaar bij één van de deelnemende organisaties. Op deze manier krijgen de leden van de Tafel van Goor een inkijkje in elkaars keuken. Om te beginnen heeft de groep heeft de gezamenlijke doelen en waarden geformuleerd, er wordt hierbij gewerkt vanuit het inspiratie/revitalisatie-model van de “Circle of vitality” ontwikkeld door Jobra.

Maandelijks evalueert de groep de bestaande initiatieven en ontwikkelt en bespreekt samen met de regisseur de nieuwe activiteiten. Dit alles met als doel om in de vorm van activiteiten de missie en visie van de Tafel van Goor zichtbaar te maken. Waarbij verbinden, meedoen en maatschappelijke betrokkenheid kernwaarden zijn.

Vraag

De gemeente Hof van Twente wil de wensen en behoeften van alle inwoners van Goor, ook de meest kwetsbaren, in beeld krijgen. Daarom heeft de gemeente Hof van Twente aan Jobra gevraagd verschillende organisaties uit het maatschappelijk domein met elkaar te verbinden.

Zo is de tafel van Goor ontstaan met als deelnemende organisaties Salut, Herfstzon, Waerdenborch, ’t Doesgoor, CarintReggeland, Stichting Franje, Lekker Ett’n, Gemeente Hof van Twente, Viverion, Vluchtelingenwerk Nederland, Hofkerk, Villa Vrijland en de Ouderenbond en als aanjager en regisseur John Overmeer van Jobra.

Dit alles met als doel om de sociale cohesie te vergroten en een vruchtbare bodem te vormen voor mooie verbindende initiatieven nu en in de toekomst.

Aanpak

Iedere maand komt de Tafel van Goor bij elkaar bij één van de deelnemende organisaties. Op deze manier krijgen de leden van de Tafel van Goor een inkijkje in elkaars keuken. Om te beginnen heeft de groep heeft de gezamenlijke doelen en waarden geformuleerd, er wordt hierbij gewerkt vanuit het inspiratie/revitalisatie-model van de “Circle of vitality” ontwikkeld door Jobra.

Maandelijks evalueert de groep de bestaande initiatieven en ontwikkelt en bespreekt samen met de regisseur de nieuwe activiteiten. Dit alles met als doel om in de vorm van activiteiten de missie en visie van de Tafel van Goor zichtbaar te maken. Waarbij verbinden, meedoen en maatschappelijke betrokkenheid kernwaarden zijn.

Vraagstelling

Verbinden van verschillende organisaties uit het maatschappelijk domein om de wensen en behoeften van alle inwoners van Goor, ook de meest kwetsbaren, in beeld te krijgen.

Zo is de tafel van Goor ontstaan met als deelnemende organisaties Salut, Herfstzon, Waerdenborch, ’t Doesgoor, CarintReggeland, Stichting Franje, Lekker Ett’n, Gemeente Hof van Twente, Viverion, Vluchtelingenwerk Nederland, Hofkerk, Villa Vrijland en de Ouderenbond en als aanjager en regisseur John Overmeer van Jobra.

Dit alles met als doel om de sociale cohesie te vergroten en een vruchtbare bodem te vormen voor mooie verbindende initiatieven nu en in de toekomst.

Aanpak

Iedere maand komt de Tafel van Goor bij elkaar bij één van de deelnemende organisaties. Op deze manier krijgen de leden van de Tafel van Goor een inkijkje in elkaars keuken. Om te beginnen heeft de groep heeft de gezamenlijke doelen en waarden geformuleerd, er wordt hierbij gewerkt vanuit het inspiratie/revitalisatie-model van de “Circle of vitality” ontwikkeld door Jobra.

Maandelijks evalueert de groep de bestaande initiatieven en ontwikkelt en bespreekt samen met de regisseur de nieuwe activiteiten. Dit alles met als doel om in de vorm van activiteiten de missie en visie van de Tafel van Goor zichtbaar te maken. Waarbij verbinden, meedoen en maatschappelijke betrokkenheid kernwaarden zijn.

De Tafel van Goor wil de wensen en behoeften van alle inwoners van Goor, ook de meest kwetsbaren, in beeld krijgen.

De Tafel van Goor wil de wensen en behoeften van alle inwoners van Goor, ook de meest kwetsbaren, in beeld krijgen.

De Tafel van Goor wil de wensen en behoeften van alle inwoners van Goor, ook de meest kwetsbaren, in beeld krijgen.

Visie

Voor de Tafel van Goor staan de inwoners van de kern Goor centraal.

De Tafel van Goor gelooft dat meedoen waarde heeft en geeft aan de persoon zelf (meer autonomie, zelfvertrouwen, betere gezondheid en minder eenzaamheid). In de gemeente Hof van Twente is de gemeenschapszin groot. Veel informele en maatschappelijke organisaties helpen mee of willen meehelpen om de zelf- en samenredzaamheid van de inwoners te vergroten. De Tafel van Goor is en wil ook in de toekomst hierin een belangrijke verbindende schakel zijn om de sociale cohesie tussen groepen mensen te vergroten in de wijken van Goor.

De Tafel van Goor loopt hiermee vooruit op de (nog) te ontstane netwerksamenleving. Dit vanuit de ambitie om gezamenlijk als sociale initiatieven, maatschappelijke organisaties en informele netwerken vorm en sturing te geven aan de lokale samenleving.

Dit alles met als doel om de sociale cohesie te vergroten en een vruchtbare bodem te vormen voor mooie verbindende initiatieven nu en in de toekomst.

Visie

Voor de Tafel van Goor staan de inwoners van de kern Goor centraal.

De Tafel van Goor gelooft dat meedoen waarde heeft en geeft aan de persoon zelf (meer autonomie, zelfvertrouwen, betere gezondheid en minder eenzaamheid). In de gemeente Hof van Twente is de gemeenschapszin groot. Veel informele en maatschappelijke organisaties helpen mee of willen meehelpen om de zelf- en samenredzaamheid van de inwoners te vergroten. De Tafel van Goor is en wil ook in de toekomst hierin een belangrijke verbindende schakel zijn om de sociale cohesie tussen groepen mensen te vergroten in de wijken van Goor.

De Tafel van Goor loopt hiermee vooruit op de (nog) te ontstane netwerksamenleving. Dit vanuit de ambitie om gezamenlijk als sociale initiatieven, maatschappelijke organisaties en informele netwerken vorm en sturing te geven aan de lokale samenleving.

Dit alles met als doel om de sociale cohesie te vergroten en een vruchtbare bodem te vormen voor mooie verbindende initiatieven nu en in de toekomst.

Visie

Voor de Tafel van Goor staan de inwoners van de kern Goor centraal.

De Tafel van Goor gelooft dat meedoen waarde heeft en geeft aan de persoon zelf (meer autonomie, zelfvertrouwen, betere gezondheid en minder eenzaamheid). In de gemeente Hof van Twente is de gemeenschapszin groot. Veel informele en maatschappelijke organisaties helpen mee of willen meehelpen om de zelf- en samenredzaamheid van de inwoners te vergroten. De Tafel van Goor is en wil ook in de toekomst hierin een belangrijke verbindende schakel zijn om de sociale cohesie tussen groepen mensen te vergroten in de wijken van Goor.

De Tafel van Goor loopt hiermee vooruit op de (nog) te ontstane netwerksamenleving. Dit vanuit de ambitie om gezamenlijk als sociale initiatieven, maatschappelijke organisaties en informele netwerken vorm en sturing te geven aan de lokale samenleving.

Dit alles met als doel om de sociale cohesie te vergroten en een vruchtbare bodem te vormen voor mooie verbindende initiatieven nu en in de toekomst.

Tafel van Goor in actie

Tafel van Goor in actie

Tafel van Goor in actie

Wensen voor de toekomst

Daarnaast bestaat de wens om in de toekomst meer verdiepings sessies op de thema’s te organiseren. Dit in de vorm van gastsprekers of kennisdeling over de laatste ontwikkelingen op het gebied van eenzaamheid, dementie en laaggeletterdheid.

Wij willen er met elkaar voor zorgen dat de mensen die deelnemen aan een activiteit ook van de andere activiteiten op de hoogte worden gebracht en zo in verbinding komen met een grotere groep inwoners.

Wensen voor de toekomst

Daarnaast bestaat de wens om in de toekomst meer verdiepings sessies op de thema’s te organiseren. Dit in de vorm van gastsprekers of kennisdeling over de laatste ontwikkelingen op het gebied van eenzaamheid, dementie en laaggeletterdheid.

Wij willen er met elkaar voor zorgen dat de mensen die deelnemen aan een activiteit ook van de andere activiteiten op de hoogte worden gebracht en zo in verbinding komen met een grotere groep inwoners.

Wensen voor de toekomst

Daarnaast bestaat de wens om in de toekomst meer verdiepings sessies op de thema’s te organiseren. Dit in de vorm van gastsprekers of kennisdeling over de laatste ontwikkelingen op het gebied van eenzaamheid, dementie en laaggeletterdheid.

Wij willen er met elkaar voor zorgen dat de mensen die deelnemen aan een activiteit ook van de andere activiteiten op de hoogte worden gebracht en zo in verbinding komen met een grotere groep inwoners.