Project omschrijving

NEON College

Het Neon college is ontstaan uit een fusietraject tussen twee scholen voor voortgezet speciaal onderwijs van de stichting Attendiz, namelijk het Penta College in Hengelo en Het Corylus College in Enschede. Het Neon College heeft ieder jaar ongeveer 170 leerlingen.

NEON College

Het Neon college is ontstaan uit een fusietraject tussen twee scholen voor voortgezet speciaal onderwijs van de stichting Attendiz, namelijk het Penta College in Hengelo en Het Corylus College in Enschede. Het Neon College heeft ieder jaar ongeveer 170 leerlingen.

NEON College

Het Neon college is ontstaan uit een fusietraject tussen twee scholen voor voortgezet speciaal onderwijs van de stichting Attendiz, namelijk het Penta College in Hengelo en Het Corylus College in Enschede. Het Neon College heeft ieder jaar ongeveer 170 leerlingen.

Vraag

Toen het Penta College en Het Corylus College besloten hun krachten te gaan bundelen, is Jobra is gevraagd deze fusie te begeleiden en daarbij een nieuwe communicatiestrategie, logo en naam te ontwikkelen.

Dit hebben we gedaan door een coöperatieve ontwikkelmethode waarbij we samen met een kernteam van leerkrachten van beide scholen door diverse werkvormen een breed gedragen waarden- en communicatiestrategie hebben uitgevoerd.

Aanpak

Het Neon College heeft samen met Jobra door toepassen van de verschillende fases van de Circle Of Vitality© methodiek een gedragen traject doorlopen waarbij directie, Raad van Bestuur, leerkrachten, leerlingen en stakeholders betrokken waren. Om de kernwaarden op te halen uit de organisatie zijn o.a. Songs2Values© workshops ingezet. Diverse strategische heidagen met het gehele team alsook naamsessies met de leerlingen leidden uiteindelijk tot een sterke naam, missie en een sterk strategisch perspectief.

Vraag

Toen het Penta College en Het Corylus College besloten hun krachten te gaan bundelen, is Jobra is gevraagd deze fusie te begeleiden en daarbij een nieuwe communicatiestrategie, logo en naam te ontwikkelen.

Dit hebben we gedaan door een coöperatieve ontwikkelmethode waarbij we samen met een kernteam van leerkrachten van beide scholen door diverse werkvormen een breed gedragen waarden- en communicatiestrategie hebben uitgevoerd.

Aanpak

Het Neon College heeft samen met Jobra door toepassen van de verschillende fases van de Circle Of Vitality© methodiek een gedragen traject doorlopen waarbij directie, Raad van Bestuur, leerkrachten, leerlingen en stakeholders betrokken waren. Om de kernwaarden op te halen uit de organisatie zijn o.a. Songs2Values© workshops ingezet. Diverse strategische heidagen met het gehele team alsook naamsessies met de leerlingen leidden uiteindelijk tot een sterke naam, missie en een sterk strategisch perspectief.

Vraagstelling

Begeleiding van de fusie van het voormalige Penta College en Het Corylus College en daarbij de ontwikkeling van een nieuwe communicatiestrategie, logo en naam.

Dit hebben we gedaan door een coöperatieve ontwikkelmethode waarbij we samen met een kernteam van leerkrachten van beide scholen door diverse werkvormen een breed gedragen waarden- en communicatiestrategie hebben uitgevoerd.

Aanpak

Het Neon College heeft samen met Jobra door toepassen van de verschillende fases van de Circle Of Vitality© methodiek een gedragen traject doorlopen waarbij directie, Raad van Bestuur, leerkrachten, leerlingen en stakeholders betrokken waren. Om de kernwaarden op te halen uit de organisatie zijn o.a. Songs2Values© workshops ingezet. Diverse strategische heidagen met het gehele team alsook naamsessies met de leerlingen leidden uiteindelijk tot een sterke naam, missie en een sterk strategisch perspectief.

Door de organisatie gedragen cultuurtraject

Een sterk mensenmerk

v/h

Door de organisatie gedragen cultuurtraject

Een sterk mensenmerk

v/h

Door de organisatie gedragen cultuurtraject

Een sterk mensenmerk

v/h

Droom groot

Hé, superheld, kom je bij ons?

Droom groot

Hé, superheld,

kom je bij ons?

De

Kernwaarden

Het Nieuwe College heeft vijf kernwaarden: superhelden, vertrouwen, vrolijkheid, zelf bepalen, droom groot. Vijf begrippen die op een voor iedereen begrijpelijke manier zijn beschreven. Vijf waarden die staan voor het gedrag van en in de organisatie. En vooral en bovenal voor het gedrag dat leerlingen op weg helpt naar het verwezenlijken van hun dromen. Een fundament onder hun reis vol avonturen, hindernissen, successen, liefdes, plezier, geluk en verdriet.

De Kernwaarden

Het Nieuwe College heeft vijf kernwaarden: superhelden, vertrouwen, vrolijkheid, zelf bepalen, droom groot. Vijf begrippen die op een voor iedereen begrijpelijke manier zijn beschreven. Vijf waarden die staan voor het gedrag van en in de organisatie. En vooral en bovenal voor het gedrag dat leerlingen op weg helpt naar het verwezenlijken van hun dromen. Een fundament onder hun reis vol avonturen, hindernissen, successen, liefdes, plezier, geluk en verdriet.

De Kernwaarden

Het Nieuwe College heeft vijf kernwaarden: superhelden, vertrouwen, vrolijkheid, zelf bepalen, droom groot. Vijf begrippen die op een voor iedereen begrijpelijke manier zijn beschreven. Vijf waarden die staan voor het gedrag van en in de organisatie. En vooral en bovenal voor het gedrag dat leerlingen op weg helpt naar het verwezenlijken van hun dromen. Een fundament onder hun reis vol avonturen, hindernissen, successen, liefdes, plezier, geluk en verdriet.

Het

innovatiemotto

Wij hebben de energie en de ambitie om onze dromen te verwezenlijken.

Het Innovatiemotto

Wij hebben de energie en de ambitie om onze dromen te verwezenlijken.

Het Innovatiemotto

Wij hebben de energie en de ambitie om onze dromen te verwezenlijken.

De missie

Wij willen dat onze leerlingen hun eigenheid ontdekken en zo hun plek in de samenleving vinden. Daar spreekt – opnieuw – ambitie uit, maar dan gekoppeld aan de leerlingen en aan de rol van het onderwijs. Bovendien klinkt er het besef in door dat elke leerling deel uitmaakt van de samenleving, net als de school. En dat je als team de opdracht – missie zou je kunnen zeggen – hebt om elke leerling zo goed mogelijk voor te bereiden op en te verbinden aan de samenleving.

De Missie

Wij willen dat onze leerlingen hun eigenheid ontdekken en zo hun plek in de samenleving vinden. Daar spreekt – opnieuw – ambitie uit, maar dan gekoppeld aan de leerlingen en aan de rol van het onderwijs. Bovendien klinkt er het besef in door dat elke leerling deel uitmaakt van de samenleving, net als de school. En dat je als team de opdracht – missie zou je kunnen zeggen – hebt om elke leerling zo goed mogelijk voor te bereiden op en te verbinden aan de samenleving.

De Missie

Wij willen dat onze leerlingen hun eigenheid ontdekken en zo hun plek in de samenleving vinden. Daar spreekt – opnieuw – ambitie uit, maar dan gekoppeld aan de leerlingen en aan de rol van het onderwijs. Bovendien klinkt er het besef in door dat elke leerling deel uitmaakt van de samenleving, net als de school. En dat je als team de opdracht – missie zou je kunnen zeggen – hebt om elke leerling zo goed mogelijk voor te bereiden op en te verbinden aan de samenleving.

Een nieuwe start

Vanuit de gezamenlijk opgestelde kernwaarden is Jobra doorgegaan met het ontwikkelen van de nieuwe naam voor de school en bijbehorende huisstijl. Er zijn foto’s gemaakt, er is een nieuwe huisstijl ontwikkeld en er is een brochure gemaakt om ook aan nieuwe leerlingen en ouders te laten zien waar de school voor staat. De nieuwe uitstraling voor de school schept niet alleen een realistisch beeld van de school voor nieuwe leerlingen, maar ook de bestaande leerlingen en docenten (welke allemaal mee hebben gewerkt aan de basis voor de nieuwe waarden en huisstijl), zijn er super trots op!

Een nieuwe start

Vanuit de gezamenlijk opgestelde kernwaarden is Jobra doorgegaan met het ontwikkelen van de nieuwe naam voor de school en bijbehorende huisstijl. Er zijn foto’s gemaakt, er is een nieuwe huisstijl ontwikkeld en er is een brochure gemaakt om ook aan nieuwe leerlingen en ouders te laten zien waar de school voor staat. De nieuwe uitstraling voor de school schept niet alleen een realistisch beeld van de school voor nieuwe leerlingen, maar ook de bestaande leerlingen en docenten (welke allemaal mee hebben gewerkt aan de basis voor de nieuwe waarden en huisstijl), zijn er super trots op!

Een nieuwe start

Vanuit de gezamenlijk opgestelde kernwaarden is Jobra doorgegaan met het ontwikkelen van de nieuwe naam voor de school en bijbehorende huisstijl. Er zijn foto’s gemaakt, er is een nieuwe huisstijl ontwikkeld en er is een brochure gemaakt om ook aan nieuwe leerlingen en ouders te laten zien waar de school voor staat. De nieuwe uitstraling voor de school schept niet alleen een realistisch beeld van de school voor nieuwe leerlingen, maar ook de bestaande leerlingen en docenten (welke allemaal mee hebben gewerkt aan de basis voor de nieuwe waarden en huisstijl), zijn er super trots op!