Project omschrijving

Onderwijsorganisatie Elevantio

Van koepelorganisatie
naar een “way of life”

Elevantio is een nieuw ontstane onderwijsorganisatie die voortkomt uit de fusie van vier stichtingen: SKO Hulst, Scoba, Perspecto en Probaz. Met 39 locaties is Elevantio koploper op het gebied van primair onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen.

Onderwijsorganisatie Elevantio

Van koepelorganisatie

naar een “way of life”

Elevantio is een nieuw ontstane onderwijsorganisatie die voortkomt uit de fusie van vier stichtingen: SKO Hulst, Scoba, Perspecto en Probaz. Met 39 locaties is Elevantio koploper op het gebied van primair onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen.

Onderwijsorganisatie

Elevantio

Van koepelorganisatie naar een “way of life”

Elevantio is een nieuw ontstane onderwijsorganisatie die voortkomt uit de fusie van vier stichtingen: SKO Hulst, Scoba, Perspecto en Probaz. Met 39 locaties is Elevantio koploper op het gebied van primair onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen.

Vraag

Elevantio vroeg Jobra de ontwikkeling van de identiteit en communicatiestrategie van de nieuwe onderwijsorganisatie te begeleiden. Dit cultuurtraject leidde tot een door alle betrokkenen gedragen

Missie, visie, naam, huisstijl en strategie. Het consequent en samenhangend gebruik van deze passende nieuwe bouwstenen maakt dat Elevantio ze als een ‘way of life’ ervaart, een manier van leven.

Elevantio onthulde de nieuwe cultuurelementen met verschillende uitingen zoals films, (live) uitzendingen en presentaties in theaters, die onder onze begeleiding tot stand kwamen. Ook kwam er een studiedag met de door Jobra ontwikkelde masterclasses ‘Kernwaarden in Actie’ en de ‘Inspiratiemasterclass’.

Het uitgangspunt van het gehele cultuurtraject van Elevantio was ‘samen’. Samen met ouders, met leerlingen, met medezeggenschapsraden en met alle mogelijke omgevingspartners binnen en buiten Zeeuws-Vlaanderen.

Vraag

Elevantio vroeg Jobra de ontwikkeling van de identiteit en communicatiestrategie van de nieuwe onderwijsorganisatie te begeleiden. Dit cultuurtraject leidde tot een door alle betrokkenen gedragen

Missie, visie, naam, huisstijl en strategie. Het consequent en samenhangend gebruik van deze passende nieuwe bouwstenen maakt dat Elevantio ze als een ‘way of life’ ervaart, een manier van leven.

Elevantio onthulde de nieuwe cultuurelementen met verschillende uitingen zoals films, (live) uitzendingen en presentaties in theaters, die onder onze begeleiding tot stand kwamen. Ook kwam er een studiedag met de door Jobra ontwikkelde masterclasses ‘Kernwaarden in Actie’ en de ‘Inspiratiemasterclass’.

Het uitgangspunt van het gehele cultuurtraject van Elevantio was ‘samen’. Samen met ouders, met leerlingen, met medezeggenschapsraden en met alle mogelijke omgevingspartners binnen en buiten Zeeuws-Vlaanderen.

Vraagstelling

Ontwikkeling van de identiteit en communicatiestrategie van de nieuwe onderwijsorganisatie. Dit cultuurtraject leidde tot een door alle betrokkenen gedragen missie, visie, naam, huisstijl en strategie. Het consequent en samenhangend gebruik van deze passende nieuwe bouwstenen maakt dat Elevantio ze als een ‘way of life’ ervaart, een manier van leven.

Elevantio onthulde de nieuwe cultuurelementen met verschillende uitingen zoals films, (live) uitzendingen en presentaties in theaters, die onder onze begeleiding tot stand kwamen. Ook kwam er een studiedag met de door Jobra ontwikkelde masterclasses ‘Kernwaarden in Actie’ en de ‘Inspiratiemasterclass’.

Het uitgangspunt van het gehele cultuurtraject van Elevantio was ‘samen’. Samen met ouders, met leerlingen, met medezeggenschapsraden en met alle mogelijke omgevingspartners binnen en buiten Zeeuws-Vlaanderen.

Van koepelorganisatie

naar een “way of life”

Van koepelorganisatie
naar een “way of life”

Van koepelorganisatie
naar een “way of life”

Ontdek je eigen wijsheid

Ontdek je eigen wijsheid

Ontdek je eigen wijsheid

Cultuurtraject

Zowel het nieuwe ‘mission statement’ als het innovatiethema van Elevantio komen direct voort uit de workshops die alle schoolteams met elkaar beleefden. In drie live uitzendingen bespraken alle directeuren, bestuurders, een aantal ondernemers uit de omgeving en onderwijswethouders Sonja Suij (Terneuzen) en Diana van Damme – Fassaert (Hulst) de resultaten van deze workshops. Zo leverden zij hun bijdrage aan de nieuwe organisatie. Alle betrokkenen hebben ons zo ‘gevoed’ om tot een nieuwe missie te kunnen komen: ‘Wij helpen jou om je vanuit je wortels te ontwikkelen.’ Net als tot het breed gedragen innovatiethema: ‘Uit liefde voor de kinderen en het land bouwen aan een prachtige toekomst.’

Vanuit deze missie werd het nieuwe motto van de organisatie bedacht.Het motto ‘Ontdek je eigen wijsheid’ heeft twee betekenissen:

  • Je eigenheid, die jou als kind uniek maakt. Als je als kind je eigenwijsheid leert kennen, kun je daarmee ook steeds leren omgaan.

  • Wijsheid, Dat gaat verder dan kennis en inzicht. Het gaat over ‘innerlijk weten’, een diep besef van wat goed, mooi en betekenisvol is. Als je daar in het onderwijs al vroeg aandacht voor hebt, groeit je bewustzijn ervan.

Samen met het team van Elevantio ontwikkelden we de kernwaarden tijdens inspirerende ‘muzikale’ Songs2Values workshops. De kernwaarden zijn het fundament waarop de gehele cultuur van de nieuwe organisatie is gebouwd: Samen sterk, Verbondenheid, Eigenheid, Trots en Verwondering.

Cultuurtraject

Zowel het nieuwe ‘mission statement’ als het innovatiethema van Elevantio komen direct voort uit de workshops die alle schoolteams met elkaar beleefden. In drie live uitzendingen bespraken alle directeuren, bestuurders, een aantal ondernemers uit de omgeving en onderwijswethouders Sonja Suij (Terneuzen) en Diana van Damme – Fassaert (Hulst) de resultaten van deze workshops. Zo leverden zij hun bijdrage aan de nieuwe organisatie. Alle betrokkenen hebben ons zo ‘gevoed’ om tot een nieuwe missie te kunnen komen: ‘Wij helpen jou om je vanuit je wortels te ontwikkelen.’ Net als tot het breed gedragen innovatiethema: ‘Uit liefde voor de kinderen en het land bouwen aan een prachtige toekomst.’

Vanuit deze missie werd het nieuwe motto van de organisatie bedacht.

Het motto ‘Ontdek je eigen wijsheid’ heeft twee betekenissen:

  • Je eigenheid, die jou als kind uniek maakt. Als je als kind je eigenwijsheid leert kennen, kun je daarmee ook steeds leren omgaan.

  • Wijsheid, Dat gaat verder dan kennis en inzicht. Het gaat over ‘innerlijk weten’, een diep besef van wat goed, mooi en betekenisvol is. Als je daar in het onderwijs al vroeg aandacht voor hebt, groeit je bewustzijn ervan.

Samen met het team van Elevantio ontwikkelden we de kernwaarden tijdens inspirerende ‘muzikale’ Songs2Values workshops. De kernwaarden zijn het fundament waarop de gehele cultuur van de nieuwe organisatie is gebouwd: Samen sterk, Verbondenheid, Eigenheid, Trots en Verwondering.

Cultuurtraject

Zowel het nieuwe ‘mission statement’ als het innovatiethema van Elevantio komen direct voort uit de workshops die alle schoolteams met elkaar beleefden. In drie live uitzendingen bespraken alle directeuren, bestuurders, een aantal ondernemers uit de omgeving en onderwijswethouders Sonja Suij (Terneuzen) en Diana van Damme – Fassaert (Hulst) de resultaten van deze workshops. Zo leverden zij hun bijdrage aan de nieuwe organisatie. Alle betrokkenen hebben ons zo ‘gevoed’ om tot een nieuwe missie te kunnen komen: ‘Wij helpen jou om je vanuit je wortels te ontwikkelen.’ Net als tot het breed gedragen innovatiethema: ‘Uit liefde voor de kinderen en het land bouwen aan een prachtige toekomst.’

Vanuit deze missie werd het nieuwe motto van de organisatie bedacht.

Het motto ‘Ontdek je eigen wijsheid’ heeft twee betekenissen:

  • Je eigenheid, die jou als kind uniek maakt. Als je als kind je eigenwijsheid leert kennen, kun je daarmee ook steeds leren omgaan.

  • Wijsheid, Dat gaat verder dan kennis en inzicht. Het gaat over ‘innerlijk weten’, een diep besef van wat goed, mooi en betekenisvol is. Als je daar in het onderwijs al vroeg aandacht voor hebt, groeit je bewustzijn ervan.

Samen met het team van Elevantio ontwikkelden we de kernwaarden tijdens inspirerende ‘muzikale’ Songs2Values workshops. De kernwaarden zijn het fundament waarop de gehele cultuur van de nieuwe organisatie is gebouwd: Samen sterk, Verbondenheid, Eigenheid, Trots en Verwondering.

Naam, logo en huisstijl

Vanuit de kernwaarden, de missie en het motto van de nieuwe organisatie ging Jobra door met het ontwikkelen van een bijbehorende naam, logo en nieuwe huisstijl. De naam Elevantio verwijst naar het Franse werkwoord ‘lever’: verheffen of oprichten. En tegelijk naar ‘élève’: ‘leerling. Elevantio wil zeggen: ‘Wij zijn er om onze kinderen het allerbeste te bieden, zodat ze zich echt voorbereid voelen op hun toekomst’. Dit sluit mooi aan op de missie en het motto van de organisatie.

We onthulden het nieuwe logo en de huisstijl bij de ondertekening van het besluit tot bestuurlijke fusie. Kinderen, ouders en bestuurders spraken daar hun wensen voor de nieuwe organisatie uit en er was aandacht voor de nieuwe kernwaarden, missie en motto.

Naam, logo en huisstijl

Vanuit de kernwaarden, de missie en het motto van de nieuwe organisatie ging Jobra door met het ontwikkelen van een bijbehorende naam, logo en nieuwe huisstijl. De naam Elevantio verwijst naar het Franse werkwoord ‘lever’: verheffen of oprichten. En tegelijk naar ‘élève’: ‘leerling. Elevantio wil zeggen: ‘Wij zijn er om onze kinderen het allerbeste te bieden, zodat ze zich echt voorbereid voelen op hun toekomst’. Dit sluit mooi aan op de missie en het motto van de organisatie.

We onthulden het nieuwe logo en de huisstijl bij de ondertekening van het besluit tot bestuurlijke fusie. Kinderen, ouders en bestuurders spraken daar hun wensen voor de nieuwe organisatie uit en er was aandacht voor de nieuwe kernwaarden, missie en motto.

Naam, logo en huisstijl

Vanuit de kernwaarden, de missie en het motto van de nieuwe organisatie ging Jobra door met het ontwikkelen van een bijbehorende naam, logo en nieuwe huisstijl. De naam Elevantio verwijst naar het Franse werkwoord ‘lever’: verheffen of oprichten. En tegelijk naar ‘élève’: ‘leerling. Elevantio wil zeggen: ‘Wij zijn er om onze kinderen het allerbeste te bieden, zodat ze zich echt voorbereid voelen op hun toekomst’. Dit sluit mooi aan op de missie en het motto van de organisatie.

We onthulden het nieuwe logo en de huisstijl bij de ondertekening van het besluit tot bestuurlijke fusie. Kinderen, ouders en bestuurders spraken daar hun wensen voor de nieuwe organisatie uit en er was aandacht voor de nieuwe kernwaarden, missie en motto.

Studiedag met masterclasses

Samen met een kerngroep ambassadeurs van Elevantio hebben we een studiedag vormgegeven met masterclasses van Jobra. De twee masterclasses stonden in het teken van de kernwaarden, verbinding en inspiratie.

Studiedag met masterclasses

Samen met een kerngroep ambassadeurs van Elevantio hebben we een studiedag vormgegeven met masterclasses van Jobra. De twee masterclasses stonden in het teken van de kernwaarden, verbinding en inspiratie.

Studiedag met masterclasses

Samen met een kerngroep ambassadeurs van Elevantio hebben we een studiedag vormgegeven met masterclasses van Jobra. De twee masterclasses stonden in het teken van de kernwaarden, verbinding en inspiratie.