Project omschrijving

Van “Attendiz en de scholen”
naar “Attendiz is de scholen”

Cultuurtraject voor twaalf scholen

Attendiz heeft scholen voor speciaal onderwijs in de regio Twente en verzorgt onderwijs aan ongeveer zeventienhonderd leerlingen in de leeftijd van vier tot twintig jaar. De leerlingen zitten op zeventien locaties die onderdeel zijn van twaalf scholen.

Van “Attendiz en de scholen”
naar “Attendiz is de scholen”

Cultuurtraject voor twaalf scholen

Attendiz heeft scholen voor speciaal onderwijs in de regio Twente en verzorgt onderwijs aan ongeveer zeventienhonderd leerlingen in de leeftijd van vier tot twintig jaar. De leerlingen zitten op zeventien locaties die onderdeel zijn van twaalf scholen.

Vraag

De vraag van Attendiz aan Jobra was om de perceptie van de medewerkers en de omgeving te veranderen van ‘Attendiz en de scholen’ naar een beleving van ‘Attendiz is de scholen’. De overkoepelende organisatie stond in de beeldvorming als het ware te veel op afstand van de scholen zelf.

Deze verandering werd bereikt via een cultuurtraject. We brachten kernwaarden, missie, visie en motto in kaart, gaven de huisstijl opnieuw vorm en organiseerden een studiedag voor alle medewerkers.

Van “Attendiz en de scholen”

naar “Attendiz is de scholen”

Cultuurtraject voor twaalf scholen

Attendiz heeft scholen voor speciaal onderwijs in de regio Twente en verzorgt onderwijs aan ongeveer zeventienhonderd leerlingen in de leeftijd van vier tot twintig jaar. De leerlingen zitten op zeventien locaties die onderdeel zijn van twaalf scholen.

Vraag

De vraag van Attendiz aan Jobra was om de perceptie van de medewerkers en de omgeving te veranderen van ‘Attendiz en de scholen’ naar een beleving van ‘Attendiz is de scholen’. De overkoepelende organisatie stond in de beeldvorming als het ware te veel op afstand van de scholen zelf.

Deze verandering werd bereikt via een cultuurtraject. We brachten kernwaarden, missie, visie en motto in kaart, gaven de huisstijl opnieuw vorm en organiseerden een studiedag voor alle medewerkers.

Vraagstelling

Veranderen van de perceptie van de medewerkers en de omgeving van ‘Attendiz en de scholen’ naar een beleving van ‘Attendiz is de scholen’. De overkoepelende organisatie stond in de beeldvorming als het ware te veel op afstand van de scholen zelf.

Deze verandering werd bereikt via een cultuurtraject. We brachten kernwaarden, missie, visie en motto in kaart, gaven de huisstijl opnieuw vorm en organiseerden een studiedag voor alle medewerkers.

Van “Attendiz en de scholen”

naar “Attendiz is de scholen”

Van “Attendiz en de scholen” naar “Attendiz is de scholen”

Van “Attendiz en de scholen”

naar “Attendiz is de scholen”

Zíen dat jij je weg vindt

Zíen dat jij je weg vindt

Zíen dat jij je weg vindt

Cultuurtraject

Het nieuwe ‘mission statement’ van Attendiz komt direct voort uit sessies die we samen met een grote groep deelnemers uit de organisatie beleefden. Op die manier dacht het kernteam met Attendizers mee en ‘voedde’ ons.

‘Het is onze missie om jou te helpen jezelf te waarderen en zo de weg naar leren te ontdekken.’ Vanuit deze missie bedachten we het nieuwe motto van de organisatie.

Het motto ‘Zíen dat jij je weg vindt’ is de bevestiging van de missie. Dit motto krijgt een prominente plek in de communicatie. Doordat de professionals van Attendiz jou werkelijk zíen – met een streepje op de í – kun je groeien vanuit jouw eigenheid. Je beperkingen maken deel uit van die eigenheid. We onthulden dit motto in een film waarin een groot aantal medewerkers van Attendiz een rol had.

We ontwikkelden samen met het team van Attendiz de kernwaarden tijdens inspirerende ‘muzikale’ kernwaardenworkshops. De oogst was rijk. Vijf kernwaarden waren het resultaat: onvoorwaardelijk, leiderschap, gelijkwaardigheid, geborgenheid en aanvoelen. Op dit fundament wordt de gehele cultuur gebouwd en hierop kan worden doorgebouwd.

Cultuurtraject

Het nieuwe ‘mission statement’ van Attendiz komt direct voort uit sessies die we samen met een grote groep deelnemers uit de organisatie beleefden. Op die manier dacht het kernteam met Attendizers mee en ‘voedde’ ons.

‘Het is onze missie om jou te helpen jezelf te waarderen en zo de weg naar leren te ontdekken.’ Vanuit deze missie bedachten we het nieuwe motto van de organisatie.

Het motto ‘Zíen dat jij je weg vindt’ is de bevestiging van de missie. Dit motto krijgt een prominente plek in de communicatie. Doordat de professionals van Attendiz jou werkelijk zíen – met een streepje op de í – kun je groeien vanuit jouw eigenheid. Je beperkingen maken deel uit van die eigenheid. We onthulden dit motto in een film waarin een groot aantal medewerkers van Attendiz een rol had.

We ontwikkelden samen met het team van Attendiz de kernwaarden tijdens inspirerende ‘muzikale’ kernwaardenworkshops. De oogst was rijk. Vijf kernwaarden waren het resultaat: onvoorwaardelijk, leiderschap, gelijkwaardigheid, geborgenheid en aanvoelen. Op dit fundament wordt de gehele cultuur gebouwd en hierop kan worden doorgebouwd.

Cultuurtraject

Het nieuwe ‘mission statement’ van Attendiz komt direct voort uit sessies die we samen met een grote groep deelnemers uit de organisatie beleefden. Op die manier dacht het kernteam met Attendizers mee en ‘voedde’ ons.

‘Het is onze missie om jou te helpen jezelf te waarderen en zo de weg naar leren te ontdekken.’ Vanuit deze missie bedachten we het nieuwe motto van de organisatie.

Het motto ‘Zíen dat jij je weg vindt’ is de bevestiging van de missie. Dit motto krijgt een prominente plek in de communicatie. Doordat de professionals van Attendiz jou werkelijk zíen – met een streepje op de í – kun je groeien vanuit jouw eigenheid. Je beperkingen maken deel uit van die eigenheid. We onthulden dit motto in een film waarin een groot aantal medewerkers van Attendiz een rol had.

We ontwikkelden samen met het team van Attendiz de kernwaarden tijdens inspirerende ‘muzikale’ kernwaardenworkshops. De oogst was rijk. Vijf kernwaarden waren het resultaat: onvoorwaardelijk, leiderschap, gelijkwaardigheid, geborgenheid en aanvoelen. Op dit fundament wordt de gehele cultuur gebouwd en hierop kan worden doorgebouwd.

Logo en Huisstijl

Vanuit de kernwaarden, visie en missie van Attendiz ging Jobra verder met het ontwikkelen van het bijbehorende logo en de nieuwe huisstijl. Het nieuwe logo onthulden we in een film waarbij leraren en leerlingen betrokken werden.

Logo en Huisstijl

Vanuit de kernwaarden, visie en missie van Attendiz ging Jobra verder met het ontwikkelen van het bijbehorende logo en de nieuwe huisstijl. Het nieuwe logo onthulden we in een film waarbij leraren en leerlingen betrokken werden.

Logo en Huisstijl

Vanuit de kernwaarden, visie en missie van Attendiz ging Jobra verder met het ontwikkelen van het bijbehorende logo en de nieuwe huisstijl. Het nieuwe logo onthulden we in een film waarbij leraren en leerlingen betrokken werden.

Studiedag met masterclasses

Samen met een kerngroep ambassadeurs van Attendiz organiseerden we een studiedag met masterclasses van Jobra. De drie verschillende masterclasses stonden in het teken van kernwaarden, verbinding en waardering.

Studiedag met masterclasses

Samen met een kerngroep ambassadeurs van Attendiz organiseerden we een studiedag met masterclasses van Jobra. De drie verschillende masterclasses stonden in het teken van kernwaarden, verbinding en waardering.

Studiedag met masterclasses

Samen met een kerngroep ambassadeurs van Attendiz organiseerden we een studiedag met masterclasses van Jobra. De drie verschillende masterclasses stonden in het teken van kernwaarden, verbinding en waardering.