Project Description

Het Wateringse Veld College is een school voor voortgezet onderwijs in Den Haag die zich met name richt op toekomstige HBO- of WO-leerlingen. De school onderscheidt zich onder andere door een aantrekkelijke VWO-afdeling met de mogelijkheid om een tweetalige opleiding en/of het gymnasium te volgen. Daarnaast geldt voor alle opleidingen binnen het Wateringse Veld College dat de school een internationale oriëntatie heeft.

Het Wateringse Veld College heeft Jobra gevraagd om samen met het team, leerlingen, ouders en stakeholders vanuit de Circle of Vitality© een jaarprogramma aan te bieden waarbinnen alle gebieden gezamenlijk doorontwikkeld zijn.

 

Werkwijze

De stappen en sessies van het ontdekken van de kernwaarden, het maken van posters door leerlingen hoe zij de school ervaren tot aan de marketing en uiteindelijke vormgeving van de school: het komt allemaal aan bod in de verschillende bijeenkomsten die georganiseerd worden. Verder worden het logo, de missie en visie en de positionering van het Wateringse Veld College onder de loep genomen en herzien. Ook is er na inspirerende sessies een frisse wind gaan waaien op het gebied van leiderschap en de cultuur en werd de inspiratie voelbaar en zichtbaar in de school.

 

Resultaat

Ontdek hoe ver jij kunt komen is de nieuwe slogan van het Wateringse Veld College en het thema van waaruit gewerkt wordt, passend bij de nieuwe positionering van de school: voor nieuwsgierige leerlingen die het beste uit zichzelf willen halen is domeinonderwijs een bron van enthousiasme dat onverwachte kansen biedt. Domeinonderwijs biedt echte aandacht voor jouw ontwikkeling.

Op dit moment wordt er nog gewerkt aan het zichtbaar maken van de resultaten binnen en buiten het Wateringse Veld College. Zo hebben de prachtige posters van de leerlingen inmiddels een plek gekregen in het gebouw, heeft Jobra in de werving van nieuwe leerlingen reeds de nodige ondersteuning geboden in de vorm van flyers en posters voor de open dagen en is er een nieuw logo met bijpassende huisstijl door Jobra ontwikkeld, die langzaamaan zichtbaar gaat worden in alle communicatie.