Project Description

Verbeteren van de postionering

Basisschool Step! gaat de slag om de leerlingen in Almelo aan! Hiervoor is het belangrijk om te weten waar je als school voor staat en gaat, zodat je dit duidelijk naar binnen maar vooral ook naar buiten uit kan dragen. De relatief kleine basisschool heeft Jobra gevraagd hen te begeleiden in het traject naar vernieuwing.

Door met het team en de leerlingen samen op zoek te gaan naar de eigen identiteit is het mogelijk om van daaruit verandering in gang te zetten en Step! op te laten bloeien.

 

Het fundament van de school

De basis van het vernieuwingsproces ligt in een aantal vaste waarden waarmee het onderwijs, de communicatie en omgang vormgegeven worden. Zij vormen het fundament van de school en dragen er aan bij dat het team, de kinderen en hun ouders, weten waar basisschool Step! voor staat.

Het team van basisschool Step! is via de workshop Songs2Values© tot de volgende kernwaarden gekomen: kansrijk, trots, inspireren, veerkracht en geborgenheid. Deze kernwaarden zijn uitgewerkt in pakkende beschrijvingen over hoe ze ‘gebruikt’ worden op school, in de manier waarop gewerkt, gecommuniceerd en gehandeld wordt. Door de kernwaarden ook fysiek zichtbaar te maken binnen de school, kan iedereen hier ook even bij stil staan.

Poster power

Met het team zijn door middel van de workshop Songs2Values© vijf sterke waarden geformuleerd. Maar ook de leerlingen zijn druk aan de slag geweest om hun visie op de school zichtbaar te maken. Dit hebben de groepen 3 tot en met 8 in een Poster Power© workshop gedaan, terwijl de kleuters door middel van een geleide fantasie (Storytelling©) hun input gegeven hebben die daarna ook in een poster is verwerkt. Deze posters krijgen een plek in de school: zij vormen de basis van de veranderingen die de school gaat doormaken.

Je kan het

Door de posters en de kernwaarden een prominente plek in het schoolgebouw te geven, kan iedereen zien dat Basisschool Step! trots is. Trots op hun eigen plek, maar vooral op wat we daar met elkaar ‐ team, leerlingen en ouders ‐ doen. We bouwen namelijk samen aan de toekomst van onze leerlingen: je kan het!

Ook Almelo is trots. In de krant staat een prachtig artikel over het hele traject dat Step! doorlopen heeft sinds de fusieschool gevormd is. Bij de feestelijke opening van het schooljaar is ook wethouder Alex Langius aanwezig om het lintje door te knippen van de ‘nieuwe’ school.