Onze werkwijze

Wij helpen mensen om hun organisatie weer te laten bruisen. Daarvoor boren we het potentieel binnen de organisatie aan – dat is er al.

Voor elke organisatie is de behoefte anders. Dit betekent dat elk traject om tot (re)vitalisatie te komen er verschillend uitziet. Sommige trajecten duren slechts een paar maanden, vaak betreft dit kleinere veranderingen. Bij andere organisaties kan een traject jaren duren of blijven we zelfs een betrokken partner om af en toe mee te sparren om na te gaan of de juiste doelen nog worden nagestreefd en behaald.

Onze werkwijze

Wij helpen mensen om hun organisatie weer te laten bruisen. Daarvoor boren we het potentieel binnen de organisatie aan – dat is er al.

Voor elke organisatie is de behoefte anders. Dit betekent dat elk traject om tot (re)vitalisatie te komen er verschillend uitziet. Sommige trajecten duren slechts een paar maanden, vaak betreft dit kleinere veranderingen. Bij andere organisaties kan een traject jaren duren of blijven we zelfs een betrokken partner om af en toe mee te sparren om na te gaan of de juiste doelen nog worden nagestreefd en behaald.

Onze werkwijze

Wij helpen mensen om hun organisatie weer te laten bruisen. Daarvoor boren we het potentieel binnen de organisatie aan – dat is er al.

Voor elke organisatie is de behoefte anders. Dit betekent dat elk traject om tot (re)vitalisatie te komen er verschillend uitziet. Sommige trajecten duren slechts een paar maanden, vaak betreft dit kleinere veranderingen. Bij andere organisaties kan een traject jaren duren of blijven we zelfs een betrokken partner om af en toe mee te sparren om na te gaan of de juiste doelen nog worden nagestreefd en behaald.

The circle of vitality

Jobra werkt vanuit The Circle of Vitality©. Alle belangrijke terreinen van een organisatie staan daarin. Aan de hand van deze Circle of Vitality© helpen wij veranderprocessen in gang te zetten, op één of meerdere terreinen. The Circle of Vitality© wordt in vier fasen doorlopen, startend met het onderzoeken van huidige situatie, bepalen van kernwaarden en de gewenste situatie. Dit is het centrum van de cirkel, The Springboard. Vanuit daar wordt voor elk relevant onderdeel van de organisatie (de buitenrand van de cirkel) geschetst hoe de organisatie eruit zou zien als deze in overeenstemming is met de kernwaarden en doelstellingen uit The Springboard. Dit doen we in fase twee, The Jump. De derde fase, The Landing staat in het teken van het in gang zetten van veranderingen. Tenslotte wordt in fase vier, The FollowUp, onderzocht of doelen bereikt zijn. In elke fase wordt met unieke tools gewerkt. Een greep uit deze tools die wij toepassen is hieronder te vinden.

The circle of vitality

Jobra werkt vanuit The Circle of Vitality©. Alle belangrijke terreinen van een organisatie staan daarin. Aan de hand van deze Circle of Vitality© helpen wij veranderprocessen in gang te zetten, op één of meerdere terreinen. The Circle of Vitality© wordt in vier fasen doorlopen, startend met het onderzoeken van huidige situatie, bepalen van kernwaarden en de gewenste situatie. Dit is het centrum van de cirkel, The Springboard. Vanuit daar wordt voor elk relevant onderdeel van de organisatie (de buitenrand van de cirkel) geschetst hoe de organisatie eruit zou zien als deze in overeenstemming is met de kernwaarden en doelstellingen uit The Springboard. Dit doen we in fase twee, The Jump. De derde fase, The Landing staat in het teken van het in gang zetten van veranderingen. Tenslotte wordt in fase vier, The FollowUp, onderzocht of doelen bereikt zijn. In elke fase wordt met unieke tools gewerkt. Een greep uit deze tools die wij toepassen is hieronder te vinden.

The circle of vitality

Jobra werkt vanuit The Circle of Vitality©. Alle belangrijke terreinen van een organisatie staan daarin. Aan de hand van deze Circle of Vitality© helpen wij veranderprocessen in gang te zetten, op één of meerdere terreinen. The Circle of Vitality© wordt in vier fasen doorlopen, startend met het onderzoeken van huidige situatie, bepalen van kernwaarden en de gewenste situatie. Dit is het centrum van de cirkel, The Springboard. Vanuit daar wordt voor elk relevant onderdeel van de organisatie (de buitenrand van de cirkel) geschetst hoe de organisatie eruit zou zien als deze in overeenstemming is met de kernwaarden en doelstellingen uit The Springboard. Dit doen we in fase twee, The Jump. De derde fase, The Landing staat in het teken van het in gang zetten van veranderingen. Tenslotte wordt in fase vier, The FollowUp, onderzocht of doelen bereikt zijn. In elke fase wordt met unieke tools gewerkt die Jobra door de jaren heen ontwikkelde. Een greep uit deze tools die wij toepassen is hieronder te vinden.

Vier stappen naar succes

Vier Fases

Meestal volgt een volledig traject een aantal vaste fases, welke uitvoerig toegelicht worden op de pagina Tools. We starten met:

 • The Springboard: samen achterhalen we de betekenis van de organisatie.
 • The Jump: voor alle belangrijke terreinen binnen een organisatie wordt een plan ter vergroting van de vitaliteit opgesteld.
 • In The Landing: plannen worden uitgevoerd.
 • The FollowUp, een evaluatiefase waarin we kijken of doelen bereikt worden, veranderingen houdbaar zijn, of de medewerkers voortgang boeken en of volledig het potentieel benut wordt.

Elk van de vier genoemde fases bestaat uit één of meerdere onderdelen. Welke daarvan uitgevoerd worden ligt aan wat past bij de organisatie en wat nodig is.

Vier stappen naar succes

Vier Fases

Meestal volgt een volledig traject een aantal vaste fases, welke uitvoerig toegelicht worden op de pagina Tools. We starten met:

 • The Springboard: samen achterhalen we de betekenis van de organisatie.
 • The Jump: voor alle belangrijke terreinen binnen een organisatie wordt een plan ter vergroting van de vitaliteit opgesteld.
 • In The Landing: plannen worden uitgevoerd.
 • The FollowUp, een evaluatiefase waarin we kijken of doelen bereikt worden, veranderingen houdbaar zijn, of de medewerkers voortgang boeken en of volledig het potentieel benut wordt.

Elk van de vier genoemde fases bestaat uit één of meerdere onderdelen. Welke daarvan uitgevoerd worden ligt aan wat past bij de organisatie en wat nodig is.

Vier stappen naar succes

Vier Fases

Meestal volgt een volledig traject een aantal vaste fases, welke uitvoerig toegelicht worden op de pagina Tools. We starten met:

 • The Springboard: samen achterhalen we de betekenis van de organisatie.
 • The Jump: voor alle belangrijke terreinen binnen een organisatie wordt een plan ter vergroting van de vitaliteit opgesteld.
 • In The Landing: plannen worden uitgevoerd.
 • The FollowUp, een evaluatiefase waarin we kijken of doelen bereikt worden, veranderingen houdbaar zijn, of de medewerkers voortgang boeken en of volledig het potentieel benut wordt.

Elk van de vier genoemde fases bestaat uit één of meerdere onderdelen. Welke daarvan uitgevoerd worden ligt aan wat past bij de organisatie en wat nodig is.